UCDC | Home     
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE MULTIDISCIPLINARE
„DIMITRIE CANTEMIR”

Institutul are ca obiectiv major consolidarea şi dezvoltarea cercetării ştiinţifice competiţionale interne şi internaţionale şi creşterea vizibilităţii publicaţiilor în reviste/volume de prestigiu cotate în spiritul abordării complexe a procesului de cunoaştere prin prisma celor trei poli: cercetare, dezvoltare, inovare.

Publicatii:

    - Knowledge Horizons - Economics
  


Oferta de cercetare

CONTACT

E-mail: icsm [at] ucdc . ro

CONFERINATA NATIONALA

POLITICA FISCALA A ROMANIEI
SI IMPACTUL EI ASUPRA SOCIETATII
Ediţia a IV-a
17-19 MAI 2017

CONFERINTA NATIONALA
CU PARTICIPARE INTERNATIONALA

26-28 APRILIE 2017
BUCURESTI, ROMANIA

CONFERINATA NATIONALA

CONJUNCTURI ŞI DIRECŢII NOI
ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
Ediţia a VI-a
29-31 MARTIE 2017

CONFERINATA NATIONALA

ORIZONTURI NOI, LA ÎNCEPUT DE MILENIU, ÎN CONTABILITATE ŞI AUDIT Editia I
22-24 FEBRUARIE 2017

 Instituţionalizarea cercetării ştiinţifice în ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR este un proces necesar, costisitor, complex şi în pas cu noile reglementări cuprinse în noua Lege a Învăţământului. Acest demers continuu presupune o ancorare tematică în evoluţia socio-economică a societăţii, cunoaşterea tendinţelor politice, a stării reale a resurselor de hrană, energetice, de apă potabilă şi a evoluţiei serviciilor, ca premisă a modernizării

   În altă ordine de idei, înnoirea, inovarea devin criterii obligatorii, iar resursele umane trebuie să fie cuprinse în permanenţă în programe de reciclare şi perfecţionare.
   Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, alături de celelalte instituţii de învăţământ  superior din România, s-a înscris în spiritul prevederilor Legii învăţământului nr. 84/1995, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 319/2003  privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată prin Legea nr. 230/2004.

            
   
În evoluţia sa, din 1991 şi până în prezent, Universitatea noastră a parcurs etape esenţiale în planul cercetării ştiinţifice, al atestării sale ca unitate de cercetare, al instituţionalizării activităţii de cercetare.
Copyright © 2016 Toate drepturile rezervate Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"