CENTRE UNIVERSITARE ȘI

Facultăți

Descoperă Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir", o instituție privată de elită cu campusuri în București și Cluj-Napoca. Alege facultatea și programul de studii acreditat pentru Licență sau Master și înscrie-te în sesiunea de Admitere 2024

LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Studii universitare acreditate ARACIS

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir", instituție privată acreditată prin Legea nr. 238/2002, este evaluată instituțional de ARACIS cu "grad de încredere ridicat", cel mai înalt calificativ acordat unei universități în România (2010-2027).

Acest fapt reflectă excelența academică a programelor de studii pentru Licență sau Masterat din cadrul facultăților UCDC din București și Cluj-Napoca.

ECOSISTEM ACADEMIC COMPLET

Campus universitar la standarde internaționale

Amplasat central în București, campusul Universității Creștine Dimitrie Cantemir este un centru academic modern și dinamic, perfect dotat pentru studii de licență și master.

Facilitățile includ amfiteatre moderne, săli de curs și seminar echipate multimedia, laboratoare, sală și teren de sport, o bibliotecă bogată și numeroase resurse digitale, cât și Aula Magna cu o capacitate de 450 locuri, unde se desfășoară congrese, conferințe și evenimente culturale.

Toate acestea sunt integrate într-un mediu universitar stimulativ și fac parte din avantajele vieții de student și masterand la o facultate privată și acreditată, gata să sprijine excelența academică și dezvoltarea personală.

Parteneriate cu universități din întreaga lume

Ești student la o facultate din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir"? Poți beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene!

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizării între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume.

Cadre universitare de excepție

Prof. univ. dr. hab. Gabriela Pohoață

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" și cercetător asociat la Academia Română, Institutul de Filosofie și Psihologie "C. Rădulescu-Motru", București


Editor șef la revistele de cercetare științifică: COGITO și EUROMENTOR

Domenii de expertiză: filosofia și istoria filosofiei, istoria filosofiei românești, antropologie, filosofia istoriei, filosofia dreptului, etică, istoria gândirii socio-politice, științe politice, politici publice, educație. Este autoarea a numeroase studii și lucrări de specialitate – "Ontologie și creație în filosofia lui Mihai Eminescu", ediția bilingvă (2024), "Filosofie și conștiință la români" (2018) – ediție bilingvă, "Dimitrie Cantemir - G.W.Leibniz și Academia din Berlin" (2016) – ediție bilingvă, "Studii de filosofie morală" (2015) – ediție bilingvă, "Metafizică și știință în opera lui Leibniz" (2014), "Modele educaționale românești în filosofie" (2012), ediție bilingvă, "Propedeutica filosofică" (2010), "Antologie de filosofie juridică" (2009).

Prof. univ. dr. habil. Gabriela Pohoață

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" și cercetător asociat la Academia Română, Institutul de Filosofie și Psihologie "C. Rădulescu-Motru", București

Domenii de expertiză: filosofia și istoria filosofiei, istoria filosofiei românești, antropologie, filosofia istoriei, filosofia dreptului, etică, istoria gândirii socio-politice, științe politice, politici publice, educație. Este autoarea a numeroase studii și lucrări de specialitate – Ontologie și creație în filosofia eminesciană, ediția bilingvă (2024), Filosofie și conștiință cu românii (2018) – ediție bilingvă, Dimitrie Cantemir - G.W.Leibniz și Academia din Berlin (2016) – ediție bilingvă, Studii de filosofie morală (2015) – ediție bilingvă, Metafizică și știință în opera lui Leibniz (2014), Modele educaționale românești în filosofie (2012), ediție bilingvă, Propedeutica filosofică (2010), Antologie de filosofie juridică (2009).

Honoris Causa

Universitatea noastră are onoarea de a recunoaște și celebra contribuțiile excepționale în domeniul academic, cultural sau științific, prin acordarea distinsului titlu de Doctor Honoris Causa unor personalități remarcabile. Descoperă

Reviste și publicații

realizate în cadrul UCDC

Revista 'Cogito' a Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" este coordonată de Prof. univ. dr. hab. Gabriela Pohoață. Revista a fost lansată în 2009 și acoperă mai multe domenii tematice precum filosofie, istorie, științe politice, sociologie, științe juridice, economie, limbi și literaturi străine ș.a. fiind indexată în baze de date internaționale prestigioase: Scopus, Ebsco, Proquest, Doaj, Ceeol, Index Copernicus, Heinonline.

'Euromentor Journal', sub aceeași îndrumare, se concentrează pe cercetarea educațională, promovând articole care aduc perspective noi în formarea cadrelor didactice și abordări moderne în educație. Revista facilitează un dialog internațional prin publicarea de studii care răspund provocărilor actuale din domeniul educației.

Actualmente revista EUROMENTOR este indexată în următoarele baze de date: EBSCO, PROQUEST, INDEX COPERNICUS, CEEOL (recunoscute CNCS) și CEDEFOP, Ulrich’s Periodicals Directory.

Cogito

Multidisciplinary Research Journal

Vol. XVI, no. 1/March, 2024

Citește

Euromentor Journal

Studies about Education

Volume XV, No. 1/March 2024

Citește