LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Studii universitare acreditate ARACIS

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" își afirmă din nou valoarea, obținând succesiv (2010-2015, 2015-2020, 2022-2027) "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT", cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.

CENTRE UNIVERSITARE ȘI

Facultăți

Descoperă Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir", o instituție privată de elită cu campusuri în București și Cluj-Napoca. Alege facultatea și programul de studii acreditat pentru Licență sau Master și înscrie-te în sesiunea de Admitere 2024

ECOSISTEM ACADEMIC COMPLET

Campus universitar la standarde internaționale

Amplasat central în București, campusul Universității Creștine Dimitrie Cantemir este un centru academic modern și dinamic, perfect dotat pentru studii de licență și master.

Facilitățile includ amfiteatre moderne, săli de curs și seminar echipate multimedia, laboratoare, sală și teren de sport, o bibliotecă bogată și numeroase resurse digitale, cât și Aula Magna cu o capacitate de 450 locuri, unde se desfășoară congrese, conferințe și evenimente culturale.

Toate acestea sunt integrate într-un mediu universitar stimulativ și fac parte din avantajele vieții de student și masterand la o facultate privată și acreditată, gata să sprijine excelența academică și dezvoltarea personală.

Parteneriate cu universități din întreaga lume

Ești student la o facultate din cadrul Universității Creștine "Dimitrie Cantemir"? Poți beneficia de mobilități în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene!

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizării între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume.

Internaționalizarea - o strategie pentru viitor

Încă de la înființare, Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" a prioritizat internaționalizarea la nivelul parteneriatelor sale academice, profesionale și culturale. Astfel, cele mai recente evenimente și parteneriate inițiate de Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” București confirmă obiectivul asumat de a le facilita studenților și profesorilor o perspectivă globală.

În perioada 18-22 martie 2024, s-a desfășurat cursul ”Politics and Culture in Pre- and Post-World War II Europe”, organizat de Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București, în parteneriat cu Arizona State University, SUA. Cursul a fost susținut de profesorii Ileana Orlich și Matthew Slaboch și a oferit studenților participanți o perspectivă unică asupra unei perioade istorice esențiale, cu consecințe majore asupra evenimentelor sociale, politice și economice actuale, la nivel internațional. De asemenea, interacțiunea directă a studenților cu profesorii din sistemul de învățământ superior american le-a facilitat acestora perfecționarea abilităților de comunicare și argumentare, prin dezbaterea unor teme academice de importanță semnificativă, în limba engleză.

Pe data de 11 aprilie 2024, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, în parteneriat cu SILC Business School, din cadrul Shanghai University, a organizat o dezbatere pe tema importanței și beneficiilor practicilor Tai Chi în business, practici pe care studenții UCDC și-au dorit să le aprofundeze. Dezbaterea a fost condusă de Prof. Robert Chenj (SILC Business School), iar studenții noștri au apreciat oportunitatea de a descoperi noi perspective în ceea ce privește gestionarea situațiilor cu potențial de conflict, precum și în ceea ce privește creșterea șanselor de a obține rezultate competitive și de a atinge succesul în plan academic și profesional.

Pe data de 23 aprilie 2024, în cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” București, s-a desfășurat un nou Forum Româno-Finlandez, cu participarea extraordinară a Excelenței Sale D-na Vice-Ambasador Elisa Alho-Kullström și a D-lui Laurențiu Dumitrescu, Director de Marketing și Vânzări în cadrul reprezentanței companiei Peikko în România. Evenimentul și-a propus diseminarea de bune practici internaționale de business, precum și a experiențelor profesionale de succes, oferind în același timp participanților contextul pentru noi colaborări academice și profesionale. Studenții și absolvenții, precum și cadrele universitare prezente, au apreciat oportunitatea de a înțelege mai bine provocările dar și succesele oferite de un mediu de business multicultural.

Pe data de 10 mai 2024, Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir” București a avut plăcerea de a găzdui o delegație de studenți din cadrul San Diego State University (SDSU). Marcelle Marmolejos, Shirin Baharlou și Trinity Smith, masterande în cadrul SDSU, au vizitat campusul din București al Universității Creștine “Dimitrie Cantemir”, precum și Nordic Elite School, având astfel ocazia să descopere activitatea academică, internațională și culturală a celor două instituții. Delegația a fost întâmpinată de Prof. univ. dr. Marinella Turdean, Prorector pentru Activitatea didactică la programele universitare, Prof. univ. dr. Doina Mureșan, Prorector pentru Relații Internaționale și Conf. univ. dr. Iulia Waniek, Decan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine. De asemenea, la discuții au participat și actuali studenți ai Universității Creștine “Dimitrie Cantemir” București. Pentru profesorii și studenții universității noastre, această vizită a reprezentat un prilej de a afla mai multe despre sistemul de învățământ superior din SUA, oportunitățile oferite de acesta studenților internaționali, precum și provocările academice și profesionale cu care se confruntă studenții și masteranzii din cadrul San Diego State University. Ne propunem ca această vizită să marcheze începutul unei colaborări îndelungate între cele două universități, inclusiv în ceea ce privește oferirea de microcertificări online pentru studenții români și internaționali.

În prezent, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București, în parteneriat cu Jagannath International Management School, New Delhi, India (JIMS), dezvoltă un program MBA online, dedicat profesioniștilor aflați în poziții de management, din diverse domenii și specializări. Obiectivul principal al acestui program îl reprezintă dezvoltarea abilităților și competențelor academice și profesionale ale viitorilor absolvenți în contextul tot mai competitiv al unui mediu de business internațional.

Cadre universitare de excepție

Prof. univ. dr. hab. Gabriela Pohoață

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" și cercetător asociat la Academia Română, Institutul de Filosofie și Psihologie "C. Rădulescu-Motru", București


Editor șef la revistele de cercetare științifică: COGITO și EUROMENTOR

Domenii de expertiză: filosofia și istoria filosofiei, istoria filosofiei românești, antropologie, filosofia istoriei, filosofia dreptului, etică, istoria gândirii socio-politice, științe politice, politici publice, educație. Este autoarea a numeroase studii și lucrări de specialitate – "Ontologie și creație în filosofia lui Mihai Eminescu", ediția bilingvă (2024), "Filosofie și conștiință la români" (2018) – ediție bilingvă, "Dimitrie Cantemir - G.W.Leibniz și Academia din Berlin" (2016) – ediție bilingvă, "Studii de filosofie morală" (2015) – ediție bilingvă, "Metafizică și știință în opera lui Leibniz" (2014), "Modele educaționale românești în filosofie" (2012), ediție bilingvă, "Propedeutica filosofică" (2010), "Antologie de filosofie juridică" (2009).

Prof. univ. dr. habil. Gabriela Pohoață

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" și cercetător asociat la Academia Română, Institutul de Filosofie și Psihologie "C. Rădulescu-Motru", București

Domenii de expertiză: filosofia și istoria filosofiei, istoria filosofiei românești, antropologie, filosofia istoriei, filosofia dreptului, etică, istoria gândirii socio-politice, științe politice, politici publice, educație. Este autoarea a numeroase studii și lucrări de specialitate – Ontologie și creație în filosofia eminesciană, ediția bilingvă (2024), Filosofie și conștiință cu românii (2018) – ediție bilingvă, Dimitrie Cantemir - G.W.Leibniz și Academia din Berlin (2016) – ediție bilingvă, Studii de filosofie morală (2015) – ediție bilingvă, Metafizică și știință în opera lui Leibniz (2014), Modele educaționale românești în filosofie (2012), ediție bilingvă, Propedeutica filosofică (2010), Antologie de filosofie juridică (2009).

Honoris Causa

Universitatea noastră are onoarea de a recunoaște și celebra contribuțiile excepționale în domeniul academic, cultural sau științific, prin acordarea distinsului titlu de Doctor Honoris Causa unor personalități remarcabile. Descoperă

Reviste și publicații

realizate în cadrul UCDC

Revista 'Cogito' a Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" este coordonată de Prof. univ. dr. hab. Gabriela Pohoață. Revista a fost lansată în 2009 și acoperă mai multe domenii tematice precum filosofie, istorie, științe politice, sociologie, științe juridice, economie, limbi și literaturi străine ș.a. fiind indexată în baze de date internaționale prestigioase: Scopus, Ebsco, Proquest, Doaj, Ceeol, Index Copernicus, Heinonline.

'Euromentor Journal', sub aceeași îndrumare, se concentrează pe cercetarea educațională, promovând articole care aduc perspective noi în formarea cadrelor didactice și abordări moderne în educație. Revista facilitează un dialog internațional prin publicarea de studii care răspund provocărilor actuale din domeniul educației.

Actualmente revista EUROMENTOR este indexată în următoarele baze de date: EBSCO, PROQUEST, INDEX COPERNICUS, CEEOL (recunoscute CNCS) și CEDEFOP, Ulrich’s Periodicals Directory.

Cogito

Multidisciplinary Research Journal

Vol. XVI, no. 1/March, 2024

Citește

Euromentor Journal

Studies about Education

Volume XV, No. 1/March 2024

Citește