HOME
 
 
Menu
 
 
 
 
Bine ati venit la Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir"!
 

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" isi afirma din nou valoarea obtinand succesiv (2010-2015, 2015-2020) ''GRAD DE INCREDERE RIDICAT'', cel mai inalt calificativ care poate fi acordat unei universitati in Romania.

 

EVALUARE INSTITUTIONALA ARACIS

EXTRAS RAPORT DE EVALUARE

Galerie foto - vezi aici

            Obiectivul evaluarii externe institutionale a Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti a fost evaluarea calitatii procesului educativ, a cercetarii stiintifice, a performantelor academice ale Universitatii si a structurilor institutionale, administrative si manageriale.
            Vizita pentru evaluarea externa institutionala a Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti s-a efectuat in perioada 30 iunie – 02 iulie 2010 in vederea certificarii (reacreditarii) acesteia ca institutie de invatamânt superior si cercetare, integrata in spatiul european.
            In principal, s-a urmarit evaluarea masurii in care Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti raspunde interesului public, respecta cerintele normative obligatorii privind asigurarea calitatii procesului de predare – invatare si de cercetare, in conformitate cu standardele academice de referinta si a modului in care Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti isi exercita dreptul legal de acordare a diplomelor si certificatelor de studii.
            Procesul de evaluare institutionala externa s-a realizat in conformitate cu metodologia, standardele si indicatorii de calitate A.R.A.C.I.S. si a vizat calitatea procesului instructiv – educativ, respectiv, a programelor de studiu, a cercetarii stiintifice, modul de functionare a structurilor de conducere academica, mecanismele procedurale de natura institutionala, tehnica, administrativa si economica. S-a avut in vedere evidentierea principalelor realizari academice, stiintifice, profesionale, manageriale, sociale, cultural – artistice, sportive si de imagine, la nivel national, european si international operationale la nivelul Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti.
            Obiectivele generale ale evaluarii institutionale, au fost conform metodologiei ARACIS, urmatoarele:

  1. Sa contribuie, alaturi de alte mecanisme, la promovarea si asigurarea unei inalte calitati a procesului de predare – invatare, de cercetare si institutional in Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti;
  2. Sa evalueze masura in care studentii, absolventii, angajatorii si orice alte organisme nationale si internationale au un acces larg si rapid la informatii clare, de incredere si explicite cu privire la programele de studii, diplomele si calificarile oferite de Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” Bucuresti si la respectarea de catre aceasta a standardelor academice nationale si a principiilor de calitate;
  3. Sa sugereze initierea unor actiuni de imbunatatire a calitatii programelor de studii oferite de Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti, in situatiile in care se constata neindeplinirea unor criterii;
  4. Sa aplice mecanisme specifice de evaluare externa prin care sunt garantate calitatea procesului educational, de cercetare, transparenta gestiunii si responsabilitatea publica a Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti.

Dintre programele de licenta acreditate au fost selectate programele: Drept / Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative Bucuresti; Finante si Banci / Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate Bucuresti; Istorie / Facultatea de Istorie Bucuresti; Administrarea Afacerilor / Facultatea de Management Turistic si Comercial Timisoara, precum si Economia comertului, turismului si serviciilor / Facultatea de Stiinte Economice Cluj Napoca.
De asemenea, pentru fiecare domeniu de licența selectat Comisia a verificat și capacitatea organizarii programelor de studii de masterat, respectiv un numar de 11 programe de master, in domeniul Drept, Finanțe, Istorie, Contabilitate și Administrarea Afacerilor.
Derularea procesului de evaluare institutionala externa a Universitatii Crestine „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti s-a realizat cu participarea unui expert strain, a doi reprezentanti ai Comisiei institutionale, a doi reprezentanti ai Comisiei consultative si a doi reprezentanti ai organizatiilor nationale ale studentilor.
Pentru  a raspunde obiectivelor amintite, comisia de evaluare externa care a vizitat Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti a urmarit urmatoarele domenii principale de activitate:

  1. Funcționarea mecanismelor si a procedurilor de asigurare si imbunatatire continua a calitatii si a rezultatelor aplicarii acestora la nivelul programelor de studii selectate de comisie;
  2. Utilizarea de catre Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” a referintelor externe incluse in Metodologia privind asigurarea calitatii;
  3. Aplicarea de catre Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” a Metodologiei privind asigurarea calitatii;
  4. Elaborarea și utilizarea de catre Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” a procedurilor, mecanismelor si strategiilor proprii de crestere a calitatii procesului educational, a cercetarii stiintifice, a structurilor institutionale si administrativ-manageriale.

Din evaluarea institutionala si din evaluarile pe programe a rezultat ca sunt indepliniti indicatorii cantitativi si calitativi aferenti infrastructurii academice, ceea ce probeaza ca Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti poate sa asigure derularea, in conditii adecvate, a procesului de predare-invatare-evaluare. Precizam ca declaratiile din rapoartele de autoevaluare cu privire la infrastructura academica au fost conexate de catre membrii echipei de evaluare cu datele efective de la Directia economica, verificându-se documentele justificative corespunzatoare. Verificarea faptica a certificat corectitudinea si sustenabilitatea informatiilor cuprinse in rapoartele de autoevaluare.
In acelasi timp, comisia de evaluare a apreciat modul deschis si transparent in care conducerea Universitatii, conducerile facultatilor si departamentelor, precum si persoanele implicate in procesul de evaluare s-au straduit sa raspunda cu promptitudine tuturor solicitarilor de informatii suplimentare. Cu aceasta ocazie s-a putut constata cunoasterea problemelor specifice managementului universitar si competenta pe probleme de evaluare si asigurare a calitatii a unui mare numar de membrii ai comunitatii academice. Aceasta denota existenta unor preocupari institutionale constante pentru formarea si completarea unei autentice culturi a calitatii in Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti.
            De asemenea, se apreciaza impactul pozitiv pe care il au in viata Universitatii angajatorii, precum si contactele constante pe care aceasta le mentine cu absolventii sai in scopul identificarii celor mai potrivite si moderne mijloace de imbunatatire a calitatii programelor de studii sau de creare a unor noi programe de studii, in special vizând cresterea eficientei activitatilor practice.

CONSIDERATII FINALE

            Comisia de evaluare institutionala apreciaza ca Universitatea Crestina ”Dimitrie Cantemir” din Bucuresti este o institutie de invatamânt superior particular, cu rezultate de exceptie care o individualizeaza in raport cu celelalte institutii de invatamânt superior de stat si particular.
            Prestigiul Universitatii este conferit atât de finalitatile didactice, educationale, cât si de rezultatele activitatii de cercetare stiintifica multidisciplinara, cu recunoastere nationala si vizibilitate internationala.
            In timpul procesului de evaluare institutionala, Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti, prin intermediul structurilor didactice, de cercetare si administrative din Bucuresti si din tara, a furnizat materiale, documente si informatii complete si suplimentare privind procesele didactice si de cercetare, precum si alte activitati specifice unei institutii de invatamânt superior.
            Conform datelor furnizate de Universitate si verificate de comisia de evaluare institutionala externa, apreciem ca Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti dispune de o organizare corespunzatoare si are o buna capacitate institutionala si manageriala, de asigurare si crestere continua a nivelului calitatii programelor de studii si de sustinere eficienta a procesului de instruire, educare si calificare la nivelul standardelor nationale si europene/internationale de absolvire, reprezentând un veritabil sistem educațional național cu acoperire in centrele universitare tradiționale.

CALIFICATIV

            In  baza concluziilor desprinse in urma evaluarii institutionale externe, precum si din evaluarea externa a programelor de studii, rezulta ca Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti prezinta un „grad de incredere ridicat” din punct de vedere al standardelor si indicatorilor de calitate, al actiunilor si masurilor intreprinse pentru eficientizarea si perfectionarea procesului instructiv-educativ, de cercetare si al capacitatii institutioanale, precum si in exercitarea dreptului legal de asigurare a calificarilor si acordare a diplomelor in domeniile sale de competenta.

Raport evaluare institutionala externa (limba romana ; limba engleza) - Anexe acceseaza
Raport de autoevaluare program de studii universitare de licenta: Drept – IF - Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative - Anexe acceseaza
Raport de autoevaluare program de studii universitare de licenta: Finante si Banci – IF - Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate Bucuresti - Anexe acceseaza
Raport de autoevaluare program de studii universitare de licenta: Finante si Banci – IFR - Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate Bucuresti - Anexe acceseaza
Raport de autoevaluare program de studii universitare de licenta:Economie si afaceri internationale – IF - Facultatea de Relatii Economcie Internationale Bucuresti - Anexe acceseaza
Raport de autoevaluare program de studii universitare de licenta: Limba si literatura franceza- Limbi si literaturi moderne (engleza, germana, itqaliana, spaniola, araba, japoneza) – IF - Facultatea de Limbi si Literaturi Straine - Anexe acceseaza
Raport de autoevaluare program de studii universitare de licenta: Drept – IF - Facultatea de Drept din Cluj-Napoca - Anexe acceseaza

 

 

 

 

  

 
Acces direct
 
 
 
Copyright © 2011 Toate drepturile rezervate UCDC Home   |  Contact