Mese rotunde și dezbateri

Strategia de cercetare

Strategia de cercetare pe termen lung

Strategia de cercetare pe termen mediu

Structuri de cercetare

Centre de cercetare

Institute de cercetare

Protocoale de colaborare științifică

Modele de contract tip standard

Model de protocol cercetare [română]

Model de protocol cercetare [engleză]

Situația protocoalelor în domeniul cercetării la nivel UCDC

Regulamente

Regulamente UCDC și reglementări legislative specifice activității de cercetare

1. Regulamente UCDC

1.1 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA ACTIVITATII DE CERCETARE STIINTIFICA

1.2. REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI FUNCTIONAREA CENTRULUI DE CERCETARE

1.3. REGULAMENTELE INSTITUTELOR DE CERCETARE ALE UCDC

2. Reglementări legislative specifice activității de cercetare

3. Link-uri utile

  • Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice  (CNCS) www.cncs-nrc.ro
  • Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI) - uefiscdi.gov.ro
  • Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) - www.aracis.ro/
  • Ministerul Fondurilor Europene - www.fonduri-ue.ro/posdru