UCDC | Home     
INSTITUTUL DE CERCETARI STIINTIFICE MULTIDISCIPLINARE
DIMITRIE CANTEMIR

si-a propus misiunea de a contribui la formarea unei culturi multidisciplinare si imbunatatirea modului de cooperare intre specialisti din domenii diferite → profesori, cercetatori, experti, reprezentanti ai mediului de afaceri.

Oferta de cercetare

CONFERINATA NATIONALA

POLITICA FISCALA A ROMANIEI
SI IMPACTUL EI ASUPRA SOCIETATII
Ediţia a IV-a
17-19 MAI 2017

CONFERINTA NATIONALA
CU PARTICIPARE INTERNATIONALA

26-28 APRILIE 2017
BUCURESTI, ROMANIA

CONFERINATA NATIONALA

CONJUNCTURI ŞI DIRECŢII NOI
ÎN DEZVOLTAREA ECONOMICĂ
Ediţia a VI-a
29-31 MARTIE 2017

CONFERINATA NATIONALA

ORIZONTURI NOI, LA ÎNCEPUT DE MILENIU, ÎN CONTABILITATE ŞI AUDIT Editia I
22-24 FEBRUARIE 2017

 Instituţionalizarea cercetarii stiintifice in INVATAMANTUL SUPERIOR este un proces necesar, costisitor, complex si în pas cu noile reglementari cuprinse în noua Lege a Invatamantului. Acest demers continuu presupune o ancorare tematica în evolutia socio-economica a societatii, cunoasterea tendintelor politice, a starii reale a resurselor de hrana, energetice, de apa potabila si a evolutiei serviciilor, ca premisa a modernizarii

   In alta ordine de idei, innoirea, inovarea devin criterii obligatorii, iar resursele umane trebuie sa fie cuprinse in permanenta in programe de reciclare si perfectionare.
   Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir”, alaturi de celelalte institutii de invatamant  superior din Romania, s-a inscris in spiritul prevederilor Legii invătamantului nr. 84/1995, republicata cu modificările si completarile ulterioare, Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 319/2003  privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare si a Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologica, aprobata prin Legea nr. 230/2004.

            
   
In evolutia sa, din 1991 si pana in prezent, Universitatea noastra a parcurs etape esentiale in planul cercetarii stiintifice, al atestarii sale ca unitate de cercetare, al institutionalizarii activitatii de cercetare.
Copyright © 2016 Toate drepturile rezervate Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir"