Plată taxe

Taxa de înscriere sau taxele pentru restanțe se pot plăti prin casierie la sediul Universității și prin bancă, în conturile mai jos mentionate.

Program casierie

Luni - Vineri  1000 - 1800

Transfer bancar

Plata taxelor se face la cursul BNR din data plății.

Beneficiar: UCDC
Cod fiscal: 10334873

Cont LEI: BRD - CALDERON
RO02BRDE410SV21859694100

Cont LEI: BCR - SECTOR 3
RO58RNCB0074029213760001

Cont EURO: BRD - CALDERON
RO19BRDE410SV31470114100
(doar pentru studenții străini)

Vă rugăm să specificați următoarele detalii de plată:

  • numele (din certificatul de naștere) și prenumele
  • facultatea
  • programul de studii
  • numărul matricol
  • denumirea disciplinei/disciplinelor (în cazul examenelor de restanță).

Eliberare diplome


Eliberarea diplomelor se face pe baza buletinului de identitate (cartea de identitate) sau a pașaportului titularului sau a altei persoane care are procură notarială în original (însoțită de o copie după buletinul de identitate al titularului diplomei).

Program eliberare diplome

Luni, Miercuri, Vineri  1000 - 1300

Marți, Joi 1400 - 1700

ATENȚIE! Persoanele împuternicite cu mai mult de 3 procuri notariale pentru eliberarea de diplome, trebuie să anunțe cu minimum 3 zile înainte Biroul de Eliberări (pentru verificări și procesare date).