Fondarea și evoluția Universității Creștine "Dimitrie Cantemir" este una dintre dovezile cele mai grăitoare ale eficienței inițiativei particulare, chiar într-un domeniu conservator cum este cel al învățământului universitar.

In cei 31 ani de existenta, universitatea noastra a reusit sa formeze 8 facultati cu 24 de programe de licenta si 22 de programe de studii de master, in centre cu traditie (Bucuresti, Cluj-Napoca si Timisoara), avand in prezent, peste 8.000 de studenti si un corp profesoral de inalta competenta, indeplinind standardele nationale si europene ale scolii superioare.

Curricula programelor de studii, cercetarea stiintifica si practica studentilor au fost stabilite pornindu-se de la traditiile scolii romanesti si de la exigentele moderne ale invatamantului superior european.

Infiintarea, organizarea si functionarea Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" se intemeiaza, din punct de vedere juridic, pe prevederile Constitutiei, Legii privind acreditarea institutiilor de invatamant superior si recunoasterea diplomelor, ale Legii de infiintare nr.238 din 23 aprilie 2002 prin care facultati ale Universitatii Crestine "Dimitrie Cantemir" au fost acreditate, precum si ale Legii nr.480/2006 de modificare si completare a Legii nr. 1/2011.

Începând cu anul universitar 2005-2006, activitatea universității a fost organizată conform principiilor elaborate prin Conventia de la Bologna, ale Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare si ale H.G. nr. 88/2005 privind organizarea studiilor universitare de licenta, iar ulterior, conform legislatiei in vigoare pe domenii.

Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" se bucura de un incontestabil prestigiu intern si international, intretinand relatii de colaborare cu mari universitati din Italia, Olanda, Portugalia, Franta, Germania, SUA, Japonia, Canada, Turcia, Thailanda, China, Ungaria, Bulgaria si din alte tari. Pana in prezent, de pe bancile facultatilor noastre au absolvit peste 85 de mii de licentiati si masteranzi activand in mediu public sau privat in calitate de magistrati, avocati, procurori, juristi, manageri, economisti, contabili, cadre didactice, cercetatori, istorici, geografi, filologi etc.

In peisajul universitatilor particulare, Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir" se distinge prin seriozitate si calitatea deosebita a scolii si cercetarii. Diplomele obtinute aici au o certa valoare academica.
Dorința de informare a devenit o necesitate pentru membrii societății, încă de la vârsta școlară, ceea ce face ca sistemele educaționale să se adapteze rapid, pentru a putea să asigure atât noile cerințe informaționale, cât și nivelul calitativ cerut în stadiul actual de dezvoltare al societății. Problemele educaționale n-au fost niciodată ușor de rezolvat, iar în era digitală, în care totul se desfășoară cu repeziciune, sistemele educaționale trebuie să țină seama de aceste particularități. Mijloacele moderne de accesare a resurselor informaționale asigură suportul global pentru documentare și îmbogățirea cunoștințelor, indiferent de domeniul de activitate.

Nu se poate face referire la problemele actuale ale sistemelor educaționale, cu accent pe învățământul superior, fără a puncta cerințele Declarației de la Bologna prin care se urmărește realizarea unei bune cooperări intre toate statele europene privind politicile educaționale. Principiile Procesului de la Bologna au în vedere: mobilitatea studenților și a cadrelor didactice în spațiul unic European, asigurarea autonomiei universitare, participarea activă a studenților la guvernarea procesului de învățământ, responsabilitatea publică pentru calitatea învățământului superior și a pregătirii specialiștilor în diferite domenii de activitate, în concordanță cu cerințele stadiului actual de dezvoltare. Din aceste considerente, autoritatea din fiecare țară semnatară este liberă să-și adopte propriile politici în domeniul educației, dar aceste politici trebuie să fie în concordanță cu cerințele europene comune.

Un factor hotărâtor în asigurarea mobilității studenților și a cadrelor didactice, în recunoașterea examenelor și a calificărilor profesionale, îl constituie creșterea calității sistemelor educaționale la nivelul cerut pe plan european. În actuala etapă de dezvoltare a societății, marcată de tranziția către era digitală, asigurarea cerințelor de calitate a învățământului academic este deosebit de importantă, iar în acest context prestația managerială poate avea influența pozitivă pentru asigurarea calității învățământului superior, fie el public sau privat sau dimpotrivă poate avea o influență negativă care ar putea conduce la periclitarea funcționarii instituției de învățământ.

Universitatea Creștină ''Dimitrie Cantemir'' București a devenit competitivă datorită abilitații de a ne adapta tuturor necesitaților socio-economice, cât și a pieței educaționale și de consultanță. La ora actuală putem vorbi despre un adevărat sistem educațional care cuprinde 6 facultăți cu 9  programe de licența și 13 de programe de studii de masterat care funcționează în centrele universitare din București și Cluj Napoca, în spații de învățământ aflate în proprietate și dotate impecabil pentru un învățământ modern.

În cei 34 ani de la fondarea universității, peste 90.000 de persoane au absolvit Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir". Sunt mai multe elemente care pot ilustra acest lucru. Aș începe cu faptul că avem sute de absolvenți care lucrează în instituții și companii de prestigiu din SUA, Canada, Elveția, Germania, Olanda, China, Ungaria, Bulgaria ș.a.m.d. Pe de alta parte, studenții și profesorii noștri participă la programul de mobilități "ERASMUS+" la universități din Italia, Lituania, Belgia, Germania.

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" este co-fondatoarea Universității Euro - Mediteraneene (EMUNI) cu sediul la Portoroz în Slovenia dedicată studiilor de master și creată exclusiv din fonduri ale Uniunii Europene, este membru fondator al EURAS (cu sediul la Istanbul) organizație care grupează în prezent 89 de universități din Europa și Asia.

Este de menționat și apartenenta la EUA, cea mai puternică Asociație a Universităților Europene precum și relațiile bilaterale cu zeci de universități din străinătate, la loc de frunte fiind aceea cu Universitatea Robert Schumann din Strasbourg.

Oferta educațională cuprinde studii de licență, cursuri cu frecvență și cu frecvență redusă precum și studii de master.

Ne adresăm absolvenților de liceu din acest an, dar într-o masură egală tuturor celor care au absolvit liceul în anii anteriori pentru a urma acum studiile unei facultăți sau studiile celei de a doua facultăți, având în vedere faptul ca doar 17,6% din populația ocupată are studii superioare.

Președintele, Profesor universitar Momcilo Luburici și cu mine, ca fondatori ai Universității Creștine "Dimitrie Cantemir", am dorit de la bun început sa întemeiem o universitate în care, pe de o parte, să existe o stare de libertate a spiritului, de respect, iar pe de alta parte, condiții materiale de care noi nu am beneficiat. Pot spune ca am reușit.

"Marea Familie Cantemir" care numără acum 90 de mii de absolvenți, studenți, masteranzi, profesori, și cei apropiați lor, - părinții, frații, bunicii, soții, copiii - aproximativ un milion de oameni, se compune din oameni inteligenți, cu respect față de valorile creației pe care le promovăm pe parcursul studiilor și cu un rol deosebit în reașezarea scării valorilor în societate.