Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" din București (UCDC) este o instituție particulară și autonomă de învățământ superior și de cercetare științifică.

Centre universitare și facultăți

Universitatea are sediul în municipiul București, Splaiul Unirii nr. 176, Sector 4 și are în structura sa organizatorică 6 facultăți cu sediul în două mari centre universitare din țară: București și Cluj-Napoca.

În prezent, oferta educațională a Universității cuprinde 9 programe de licență și 13 de programe de studii de master.

Colaborări Internaționale și Mobilități

Înscriindu-se în tradițiile învățământului universitar european, Universitatea contribuie la formarea științifică, profesională și civică a tinerilor și la integrarea lor în viața economico-socială, la educația permanentă a absolvenților din învățământul superior.

Prin activitatea sa, Universitatea a contribuit și contribuie semnificativ la realizarea compatibilizării între procesul educațional din Romania și cel din universitățile de prestigiu europene și din întreaga lume. În acest sens, UCDC a încheiat parteneriate și acorduri de colaborare cu universitati din țările Uniunii Europene, SUA, Turcia, China, Japonia s.a. Studenții tuturor facultăților din UCDC pot beneficia de mobilităti în cadrul programului Erasmus+ al Uniunii Europene.

Universitatea oferă posibilitatea de a opta între programele de studii cu frecvență (IF) și cu frecvență redusă (IFR), fiecare dintre acestea adaptate nevoilor, preferințelor și programului fiecărui cursant.

În 34 de ani de existență, peste 90.000 de absolvenți de studii universitare de licență și de master au diplome recunoscute de piața europeană a muncii.

Ziua Universității se sărbătorește la data de 10 februarie, data de naștere a Președintelui Universității, prof. univ. dr. Momcilo Luburici, fondator al Universității Creștine "Dimitrie Cantemir", prin organizarea de manifestări știintifice, culturale și sportive.

 

LICENȚĂ ȘI MASTERAT

Studii universitare acreditate ARACIS

Universitatea Creștină "Dimitrie Cantemir" își afirmă din nou valoarea, obținând succesiv (2010-2015, 2015-2020, 2022-2027) "GRAD DE ÎNCREDERE RIDICAT", cel mai înalt calificativ care poate fi acordat unei universități în România.